Qantel Qrif və Çəki Dəsti

20.00 55.00 
25.00 180.00 
85.00 125.00 
83.00 147.00 
299.00 399.00 
75.00 
68.00 109.00 
20.00 57.00 
20.00 30.00 
12.00 40.00